EASY STEPS TO BECOME OUR FAMILY

 • ค้นหาแหน่งงานว่างด้วยการเลือกเกณฑ์การค้นหา
       ป้อนคำที่ต้องการค้นหา หรือ กดปุ่มค้นหาเพื่อดู
       ตำแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมดใน IRPC
 • สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวหรือเข้าสู่ระบบโปรไฟล์
 • หากคุณมีอยู่แล้ว ให้เข้าระบบด้วย username
       ​และรหัสผ่านของคุณ
 • คลิกที่ตำแหน่งที่คุณสนใจสมัครงาน
 • จัดการข้อมูลใบสมัคร และติดตามสถานะการสมัครงาน
       ของคุณในฟังก์ชั่น View Profile
 • ขั้นตอนการใช้งาน: View Profile > Options
  • My Profile : เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • Job Alerts : สร้างแจ้งเตือนตำแหน่งงานที่สนใจ
  • My Interview : ตรวจสอบสถานะการนัดสัมภาษณ์งาน
  • Settings : สำหรับ Set Password